Regulamin obiektu

Regulamin obiektu1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.

2. Śniadania serwowane są w godzinach od 8:00 – 10:00.

3. Obiadokolacje serwowane są w okresie zimowym w godzinach od 15:00 do 17:00.

4. Strefa Spa czynna w okresie zimowym w godzinach od 18:00 – 21:00 (wstęp do strefy SPA wyłącznie dla osób pełnoletnich).

5. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo lub wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie www.willagielatowka.pl. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych świadczonych przez Willa Gielatówka Gielata Andrzej, 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Kaniówka 40, NIP 7351004984, REGON 490578883, BDO: 000196885 oraz w celach związanych z realizacją rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 962 z późniejszymi zmianami).

6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok. 30% wartości pobytu w terminie do 2 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji. Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania.

7. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na konto obiektu. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.

8. Zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w przypadku rezygnacji do 21 dni przed  planowanym przyjazdem.

9. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 09:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił obiektu pisemnie lub telefonicznie.

10. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godziny 18:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.

11. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

12. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości obiekt ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

13. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.

14. Cena przedłużenia doby hotelowej: 40 zł za pokój za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

15. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.

16. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

17. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 07:00 do godz. 20:00.

18. Osobom postronnym obiekt nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.

19. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano.

21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za z niszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

22. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.

23. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty lub klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50,00 zł

24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

25. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia (papierosów) i używania ognia otwartego w szczególności w pokojach i łazienkach. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500,00 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5 000,00 zł.

26. W obiekcie zabronione jest:

 • wynoszenie żywności oraz zastawy stołowej poza teren sali konsumpcyjnej,
 • zabieranie ręczników stanowiących wyposażenie pokoju na Termy (istnieje możliwość wypożyczenia ręczników w Termie),
 • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa obiektu),
 • poruszanie się w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju. Hotel dysponuje narciarnią, gdzie można przechować sprzęt narciarski,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
 • zachowywania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite.

27. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwia natychmiastową reakcję.  Reklamacja może zostać również złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, maksymalnie do 7 dni od daty wymeldowania, na adres: rezerwacja@willagielatowka.pl. Obiekt udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

28. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.

29. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
 • wymianę ręczników lub sprzątanie pokoju z wymianą pościeli (przy pobytach min. 7-dniowych) na życzenie Gościa, po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji,
 • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Recepcja dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

30. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • przechowywanie bagażu (Recepcja może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).
 • przechowywanie sprzętu sportowego.

31. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji.

32. Gość hotelowy opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.

33. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.

34. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione będą przechowywane przez miesiąc, a następnie zniszczone.

35. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.